chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 8 - 10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, Q Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 07103820780

Fax: 0710 3762912

Email: chicucqltt@cantho.gov.vn

Website: http://cantho.dms.gov.vn/