Công khai Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ công khai Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ công khai Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

Vui lòng xem chi tiết tại đây./.

 

Cục QLTT TP. Cần Thơ