Về việc phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thực hiện Công văn số 490/BCT-PC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đăng tải toàn văn nội dung của các văn bản luật như sau:

1. Bộ luật Lao động

2.Luật Lực lượng dự bị động viên

3. Luật Thư viện

4. Luật Dân quân tự vệ

5. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

6. Luật Chứng khoán

7. Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

8. Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật kiểm toán Nhà nước

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

10. Luật sửa đổi,bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

11. Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.

Vui lòng nhấn vào văn bản để xem chi tiết./.