Chính sách

Công khai Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ công khai Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020